Films

News

Volunteers’ Week 2023 Film | #VolunteersWeek

For Volunteers’ Week 2023, we spoke to Volunteers and Volunteer Coordinators across RCT to find out the importance and benefits of volunteering.

A special thank you to everyone that featured in this video:

  • Men’s Shed Tynewydd / Grow Rhondda
  • Pentre Comrades Club
  • Rhondda Foodbank
  • Friends of Ynysangharad War Memorial Park

Are you interested in volunteering or hosting volunteers? Contact our Community Advice Team at: communityadvice@interlinkrct.org.uk


 

Ar gyfer Wythnos Gwirfoddolwyr 2023, fe siaradon ni â Gwirfoddolwyr a Chydlynwyr Gwirfoddolwyr ar draws RCT i ddysgu pwysigrwydd a manteision gwirfoddoli.

Diolch arbennig i:

  • Men’s Shed Tynewydd / Grow Rhondda
  • Pentre Comrades Club
  • Rhondda Foodbank
  • Friends of Ynysangharad War Memorial Park

Oes gyda chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli neu gynnal gwirfoddolwyr? Cysylltwch â’n Tîm Cyngor Cymunedol ar: communityadvice@interlinkrct.org.uk

 

Go back to news