News

Vacancies

INTERLINK JOB VACANCY: Mental Health Development Officer

Develop new opportunities with people with lived experience, community and voluntary organisations and other partners to secure resources to establish new health and wellbeing services at a local and regional level.

 

  • Job title: Mental Health Development Officer
  • Salary: SCP 21, £28,900 (£29,439 after completion of a probationary period)
  • Hours: 37 hours
  • Contract: Permanent (subject to funding)
  • Location: RCT

 

TO APPLY:

Interlink is committed to creating a diverse environment and is proud to be an equal opportunities and disability confident employer. All applicants will receive careful consideration for interview.

 

 

Submit your application form and send to: recruitment@interlinkrct.org.uk

 

CLOSING DATE: 28 JULY 2023 NOON

INTERVIEW DATE: 8 AUGUST 2023

 

If you need any information in an alternative format or require any further information or assistance, please contact: recruitment@interlinkrct.org.uk

 


 

Datblygwch gyfleoedd newydd gyda phobl â phrofiadau byw, sefydliadau cymunedol a gwirfoddol a phartneriaid eraill i sicrhau adnoddau i sefydlu gwasanaethau iechyd a llesiant newydd ar lefel leol a rhanbarthol.

 

  • Teitl swydd: Swyddog Datblygu Iechyd Meddwl
  • Cyflog: SCP 21, £28,900 (£29,439 ar ôl cwblhau cyfnod prawf)
  • Oriau: 37 awr
  • Cytundeb: Parhaol (yn ddibynnol ar gyllid)
  • Lleoliad: RCT

 

I WNEUD CAIS:

Mae Interlink wedi ymrwymo i greu amgylchedd amrywiol ac mae’n falch o fod yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal a hyderus o ran anabledd. Bydd pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn ofalus ar gyfer cael cyfweliad.

 

 

Anfonwch eich ffurflen gais at: recruitment@interlinkrct.org.uk

 

DYDDIAD CAU: 28 GORFFENNAF 2023

CANOL DYDD DYDDIAD Y CYFWELIAD: 8 AWST 2023

 

Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch ar ffurf amgen, neu os hoffech unrhyw wybodaeth neu gymorth pellach, cysylltwch â recruitment@interlinkrct.org.uk

 

Go back to news