Events

Newyddion

Micro-grantiau i ailddechrau gweithgareddau cymunedol

Bob chwarter, rydyn ni’n cynnig micro-grantiau o £250 i gefnogi sefydliadau a arweinir gan wirfoddolwyr i dalu am gostau ychwanegol agor gweithgareddau cymunedol Fe allai hyn gynnwys eitemau fel PPE a chostau eraill a allai ddod arnoch.

I holi am gyllid, anfonwch e-bost os gwelwch yn dda, gan roi gwybod i ni ar gyfer beth rydych chi angen yr arian, at grants@interlinkrct.org.uk

I gael unrhyw gyngor a chefnogaeth bellach, e-bostiwch info@interlinkrct.org.uk neu ffoniwch 01443 846200 os gwelwch yn dda.

Gwybodaeth am ailddechrau gweithgareddau cymunedol  

  • Canllawiau diweddaraf WCVA am ailagor canolfannau cymunedol
  • Cyngor Llywodraeth Cymru am ailagor canolfannau cymunedol

Isod ceir cyflwyniad a thaflen wybodaeth o ddigwyddiad rhannu a dysgu Interlink RCT Ailddechrau Gweithgareddau Cymunedol a gynhaliwyd ddydd Llun 3 Awst.  

Nôl i Newyddion