Hyfforddiant

 

Rydyn ni’n cefnogi pobl i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt. Os ydych chi’n meddwl y gallech chi neu eich grŵp elwa o hynny, gallwn ni eich helpu i ddod o hyd i’r hyfforddiant cywir. Mae ein sefydliad yn rhedeg cyrsiau agored neu’n cynnal cyrsiau ar gyfer grwpiau bychain yn unig, yn dibynnu beth sydd fwyaf addas. Gallwn hyd yn oed gynllunio cwrs yn benodol ar eich cyfer chi.

  • Cynllunio Busnes
  • Ymgysylltu a Chyfranogi
  • Iechyd a Diogelwch
  • Cyllid a Chyllidebu
  • Cyllido
  • Rheoli Pobl
  • Rheoli eich Sefydliad
  • Monitro a Gwerthuso
  • Rheoli gwirfoddolwyr 
  • Recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr 

Gallwn gynorthwyo gyda rhannu sgiliau neu ddarparu hyfforddiant wedi’i deilwra ar gyfer holl becynnau Microsoft.