Cymunedau cysylltiedig, dyfeisgar, cynaliadwy.

Darparu cyngor cymunedol, hybu llesiant a gwirfoddoli, a chefnogi pobl a sefydliadau i gysylltu a chydweithio’n well gyda’i gilydd.

Dod yn aelod

Amdanom ni

 

Yn Interlink Rhondda Cynon Taf, rydyn ni’n elusen a arweinir gan ein haelodau. Mae ein ffocws ar greu cymunedau cysylltiedig, dyfeisgar a chynaliadwy ble bydd pobl yn datblygu ymddiriedaeth, parch a dealltwriaeth, yn mwynhau iechyd da, ac yn cael mynediad i’r adnoddau sydd eu hangen arnyn nhw. Drwy annog pobl a chymunedau i gydnabod a gweithio gyda’r asedau sydd gan y gymuned yn barod – fel ei phobl, adeiladau a thir – gall cymunedau weithredu ar y pethau sy’n wirioneddol bwysig.  

 

Ein prif feysydd gweithio yw: 

  • Cyngor cymunedol – cefnogi grwpiau â gwybodaeth, rhwydweithio, cefnogi cyfoed, hyfforddi, digwyddiadau a chyllid.
  • Gwirfoddoli – cefnogi gwirfoddolwyr a sefydliadau gwirfoddol.
  • Llesiant – cefnogi pobl i wella’u hiechyd a’u llesiant drwy gyfrwng gweithgareddau cymunedol a gwasanaethau lleol.
  • Gweithio ar y Cyd – cefnogi cysylltiadau â phartneriaid sector cyhoeddus i werthfawrogi, datblygu a buddsoddi mewn gweithgareddau a gwasanaethau cymunedol ataliol. 

Dysgu mwy am ein sefydliad

Cyngor i unigolion

Cyngor i unigolion

Cyngor ar gyfer grwpiau

Cyngor ar gyfer grwpiau

Diweddariadau oddi wrth ein sefydliad:

Newyddion

  • 4th May

Pleidleisio’n dechrau ar gyfer Gwobrau ‘Yr Ail Filltir’

Mae’r bleidlais i ddod o hyd i grwpiau neu sefydliadau cymunedol a aeth ‘yr Ail Filltir’ yn ystod y pandemig wedi agor. os ydych chi’n aelod o Cysylltu RCT, gallwch bleidleisio yn y pôl hwn a fydd yn anrhydeddu’r grwpiau […]

  • 1st Apr

Enwebwch grŵp a aeth yr ail filltir i ennill

Rydyn ni’n defnyddio cystadleuaeth i ddod o hyd i grwpiau a aeth yr ail filltir yn ystod y pandemig. Bydd y grŵp neu sefydliad cymunedol sy’n cael y nifer fwyaf o bleidleisiau’n derbyn £1000, gyda’r ail le’n derbyn £500 a’r […]

  • 18th Mar

Tri cyfle swydd gennym

Dyma gyfleoedd unigryw am dair rôl barhaol o fewn Tîm Cyngor Cymunedol Interlink RCT – cefnogi pobl ifanc, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn Rhondda Cynon Taf. Bydd y rolau hyn yn canolbwyntio ar gyfranogiad, cyngor a chefnogaeth, gweithio […]

Digwyddiadau

  • 10th May

Rhwydwaith Presgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd yn yr Awyr Agored ar gyfer RhCT

Dyddiad: 11am hyd at 12:30pm 25/05/22. Mae’r digwyddiad hwn am ail-sefydlu’r Rhwydwaith Presgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd yn yr Awyr Agored. Gallai’r rhwydwaith: codi’r nifer o gyfleoedd ar gyfer presgripsiynu gwyrdd yn yr awyr agored codi iechyd a lles yn lleol cydweithio […]

  • 20th Apr

Cwpan Cymunedol

Dyddiad: 10am hyd at 12pm 3/05/22. Lleoliad: Amgueddfa Pontypridd. Dyma gyfle ar gyfer clonc dros goffi rhad ac am ddim, a byrbryd. Bydd ymddangosiad crochenwaith byw lle y gallech chi roi cynnig ar greu rhywbeth, a bydd y bore coffi […]

  • 16th Mar

RhCT Di-garbon

Dyddiad: 2pm i 4.30pm 28/04/22. Lleoliad: Cynon Linc, Aberdare. Darganfod sut basai RhCT di-garbon yn edrych fel. Hefyd, byddwn yn trafod sut i gydweithio er mwyn cyflawni newid gan ddod o hyd datrysiadau i rwystron. Mae’r gweithdy yn gyfle i […]

Bwletinau

Cofrestru i dderbyn bwletinau e-bostMae 'bwletin' ydy e-bost rheolaidd o wybodaeth. Dewis yr opsiynau sydd addas i ti.