Cymunedau cysylltiedig, dyfeisgar, cynaliadwy.

Darparu cyngor cymunedol, hybu llesiant a gwirfoddoli, a chefnogi pobl a sefydliadau i gysylltu a chydweithio’n well gyda’i gilydd.

Dod yn aelod

Amdanom ni

 

Yn Interlink Rhondda Cynon Taf, rydyn ni’n elusen a arweinir gan ein haelodau. Mae ein ffocws ar greu cymunedau cysylltiedig, dyfeisgar a chynaliadwy ble bydd pobl yn datblygu ymddiriedaeth, parch a dealltwriaeth, yn mwynhau iechyd da, ac yn cael mynediad i’r adnoddau sydd eu hangen arnyn nhw. Drwy annog pobl a chymunedau i gydnabod a gweithio gyda’r asedau sydd gan y gymuned yn barod – fel ei phobl, adeiladau a thir – gall cymunedau weithredu ar y pethau sy’n wirioneddol bwysig.  

 

Ein prif feysydd gweithio yw: 

  • Cyngor cymunedol – cefnogi grwpiau â gwybodaeth, rhwydweithio, cefnogi cyfoed, hyfforddi, digwyddiadau a chyllid.
  • Gwirfoddoli – cefnogi gwirfoddolwyr a sefydliadau gwirfoddol.
  • Llesiant – cefnogi pobl i wella’u hiechyd a’u llesiant drwy gyfrwng gweithgareddau cymunedol a gwasanaethau lleol.
  • Gweithio ar y Cyd – cefnogi cysylltiadau â phartneriaid sector cyhoeddus i werthfawrogi, datblygu a buddsoddi mewn gweithgareddau a gwasanaethau cymunedol ataliol. 

Dysgu mwy am ein sefydliad

Cyngor i unigolion

Cyngor i unigolion

Cyngor ar gyfer grwpiau

Cyngor ar gyfer grwpiau

Diweddariadau oddi wrth ein sefydliad:

Newyddion

  • 4th Jul

Cyfle swydd: Cydlynydd Cyngor Cyllido

Gwnewch wahaniaeth i gymunedau lleol yn RCT drwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth am gyllido i sefydliadau cymunedol a gwirfoddol. Cyflog: SCP 20, 26,446 (£26,975 o fis Hydref 2022). Oriau: 37 awr, ystyrir rhannu swydd neu ran amser. Cytundeb: Parhaol […]

  • 4th Jul

Cyfle swydd: Swyddog Marchnata a Hyrwyddo

Helpwch hybu gwaith Interlink RCT a’n haelodau. Hoffem i chi ymgeisio os ydych chi ar dân dros weithio law yn llaw â chymunedau, yn greadigol, ac yn meddu ar brofiad marchnata a hyrwyddo sylweddol. Cyflog: SCP 20, 26,446 (£26,975 o […]

  • 30th Jun

Argyfwng ynni mewn cyfleusterau cymunedol

Oes angen help arnoch chi i leihau eich biliau ynni? Rydyn ni yma i’ch helpu gyda chostau ynni mewn adeiladau cymunedol. Mae prisiau a’r defnydd o ynni wedi codi’n enfawr, ac maen nhw ar fin mynd drwy’r to dros y […]

Digwyddiadau

  • 29th Jun

Rhwydweithiwch yn Niwrnod Agored Cymunedol St Dyfrig

Dyddiad: 10am i 4pm 9/07/22. Lleoliad: Nueadd Cymunedol St Dyfrig, Broadway, Trefforest Trafodwch eich prosiectau yn y digwyddiad hwn, os rydych chi’n rheoli grŵp cymunedol neu wirfoddol. Hefyd, byddwch chi’n gallu trafod cynlluniau ar gyfer datblygu Eglwys St Dyfrig. Bydd […]

  • 10th May

Rhwydwaith Presgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd yn yr Awyr Agored ar gyfer RhCT

Dyddiad: 11am hyd at 12:30pm 25/05/22. Mae’r digwyddiad hwn am ail-sefydlu’r Rhwydwaith Presgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd yn yr Awyr Agored. Gallai’r rhwydwaith: codi’r nifer o gyfleoedd ar gyfer presgripsiynu gwyrdd yn yr awyr agored codi iechyd a lles yn lleol cydweithio […]

  • 20th Apr

Cwpan Cymunedol

Dyddiad: 10am hyd at 12pm 3/05/22. Lleoliad: Amgueddfa Pontypridd. Dyma gyfle ar gyfer clonc dros goffi rhad ac am ddim, a byrbryd. Bydd ymddangosiad crochenwaith byw lle y gallech chi roi cynnig ar greu rhywbeth, a bydd y bore coffi […]

Bwletinau

Cofrestru i dderbyn bwletinau e-bostMae 'bwletin' ydy e-bost rheolaidd o wybodaeth. Dewis yr opsiynau sydd addas i ti.