Cefnogaeth COVID-19 i unigolion a grwpiau 

 

Os oes angen cefnogaeth arnoch chi, neu rywun rydych chi’n ei nabod, ffoniwch ni, os gwelwch yn dda.  

 

Cysylltu â ni

 

Interlink RCT

E: info@interlinkrct.org.uk 

T: 01443 846200.

 

Cefnogaeth i unigolion

 

Byddwn ni’n gweithio gyda’r Hybiau Gwytnwch a grwpiau lleol i gael y gefnogaeth sydd ei angen ar bobl os na allan nhw ofyn i’w teulu, ffrindiau na chymdogion. Gallai hyn olygu cymorth gyda siopa, casglu presgripsiwn neu alwadau cyfeillio. Mae galwad gyfeillio’n golygu rhywun yn galw’n rheolaidd i holi hynt rhywun, sy’n lleihau unigrwydd ac ynysrwydd.

 

Canllawiau i bobl oedd yn cysgodi

 

Tudalennau COVID-19 Llywodraeth Cymru

 

Archebu prawf COVID-19

 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am leoliadau safleoedd profi

 

The Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl a Llesiant COVID-19