Polisi Preifatrwydd

 

Pwy ydym ni

Cyfeiriad ein gwefan yw: https://interlinkrct.org.uk.

 

Sylwadau

Pan fydd ymwelwyr wedi gadael sylwadau ar y safle, byddwn yn casglu’r data a welir ar y ffurflen sylwadau, a chyfeiriad IP yr ymwelydd a llinyn asiant defnyddiwr y porwr i’w helpu i adnabod sbam.

Gall llinyn anhysbys a gafodd ei greu o’ch cyfeiriad e-bost (a elwir hefyd yn hash) ei roi i wasanaeth Gravatar er mwyn gweld os ydych yn ei ddefnyddio. Mae polisi preifatrwydd Gravatar ar gael yma: https://automattic.com/privacy/. Yn dilyn cymeradwyo eich sylwad, bydd llun eich proffil yn weladwy i’r cyhoedd yng nghyd-destun eich sylwad.

 

Cyfryngau 

Os byddwch yn lanlwytho delweddau i’r wefan, dylech osgoi lanlwytho delweddau gyda data lleoliad wedi’i mewnosod (EXIF GPS) wedi’i gynnwys. Gall ymwelwyr i’r wefan lawrlwytho ac echdynnu unrhyw ddata lleoliad o ddelweddau ar y wefan.

 

Cwcis

Os byddwch yn gadael sylwad ar ein safle, gallwch ddewis cadw eich enw, cyfeiriad e-bost a gwefan mewn cwcis. Mae’r rhain er eich cyfleustra fel nad oes rhaid i chi lenwi eich manylion eto pan fyddwch yn gadael sylwad arall. Bydd y cwcis hyn yn para am flwyddyn.

Os byddwch yn ymweld â’n tudalen mewngofnodi, byddwn yn good cwci dros dro er mwyn gweld os yw eich porwr yn derbyn cwcis. Does dim data personol o fewn y cwci hwn ac fe gaiff ei ddiddymu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Pan fyddwch yn mewngofnodi, byddwn yn sefydlu sawl cwci er mwyn cadw eich gwybodaeth mewngofnodi a’ch dewisiadau dangosydd sgrin. Mae cwcis mewngofnodi yn para am ddau ddiwrnod, ac mae cwcis dewisiadau yn para am flwyddyn. Pe baech chi’n dewis “Cofiwch Fi”, bydd eich mewngofnod yn para am bythefnos. Os byddwch yn allgofnodi o’ch cyfrif, caiff y cwcis mewngofnodi eu diddymu.

Pe baech chi’n golygu neu’n cyhoeddi erthygl, caiff cwci ychwanegol ei gadw yn eich porwr. Does dim data personol o fewn y cwci hwn a’r cyfan mae’n ei wneud yw dangos post adnabod yr erthygl rydych chi newydd ei olygu. Mae’n dod i ben ar ôl 1 diwrnod.

 

Cynnwys wedi’i fewnblannu o wefannau eraill 

Gall fod cynnwys wedi’i fewnblannu o fewn erthyglau ar y safle yma (fel fideos, delweddau, neu erthyglau). Mae cynnwys wedi’i fewnblannu a ddaw o wefannau eraill yn ymddwyn yn union yr un modd â phe bai’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall.

Gall y gwefannau hyn gasglu data amdanoch, defnyddio cwcis, mewnblannu tracio trydydd parti ychwanegol, a monitro eich rhyngweithiad gyda’r cynnwys mewnblanedig hwnnw os oes gyda chi gyfrif a’ch bod wedi mewngofnodi i’r wefan honno.

 

Y sawl y byddwn yn rhannu ein data â nhw 

Os byddwch yn gofyn am ailosod cyfrinair, caiff eich cyfeiriad IP ei gynnwys yn yr ebost ailosod.

 

Am faint y cedwir eich data

Os byddwch yn ysgrifennu sylwad, caiff y sylwad hwnnw a’i fetadata ei gadw am gyfnod amhenodol. Mae hyn er mwyn i ni allu adnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau dilynol yn awtomatig yn lle eu cadw mewn ciw cymedroli.

Ar gyfer defnyddwyr sydd yn cofrestru ar ein gwefan (os oes yna unrhyw rai), rydym hefyd yn cadw’r wybodaeth bersonol y byddant yn ei roi yn y proffil defnyddiwr. Gall pob defnyddiwr weld, golygu, neu ddileu ei wybodaeth bersonol ar unrhyw adeg (ac eithrio ni all newid ei gyfenw). Gall gweinyddwyr y wefan weld a golygu’r wybodaeth hwnnw hefyd.

 

Pa hawliau sydd gyda chi dros eich data

Os oes gyda chi gyfrif ar y safle hwn, neu eich bod wedi gadael sylwadau, galwch ofyn am gael ffeil wedi’i allforio o’r data personol sydd gennym ni amdanoch, gan gynnwys unrhyw ddata y byddwch wedi ei roi i ni. Galwch ofyn hefyd i ni ddileu unrhyw ddata personol amdanoch sydd gyda ni. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw ddata yr ydym o dan rwymedigaeth i’w gadw ar gyfer dibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

 

I ble y byddwn yn anfon eich data

Gelli gwirio sylwadau a wnaed gan ymwelwyr drwy wasanaeth canfod sbam awtomatig.