Aelodaeth

 

Mae gennym dros 550 o aelodau. Maen nhw’n cynnwys sefydliadau cymunedol a gwirfoddol ledled Rhondda Cynon Taf a thu hwnt. Po fwyaf rydyn ni’n cydweithio, y cryfaf y bydd pob un ohonom yn dod.

Manteision aelodaeth

 • gwybodaeth, cyngor a hyfforddiant cyfrinachol, parhaus, wyneb yn wyneb, rhad ac am ddim
 • cefnogaeth gan fentor cyfoed
 • cefnogaeth o ran sefydlu gweithgaredd, grŵp neu sefydliad newydd
 • cymorth wrth adnabod beth sy’n bwysig
 • help i’ch cysylltu ag eraill all eich cefnogi 
 • datblygu cynlluniau strategol
 • adrodd wrth y bwrdd
 • rolau’r pwyllgor / ymddiriedolwyr
 • rheoli cyfarfodydd
 • ysgrifennu polisïau a gweithdrefnau 
 • Mynediad i grantiau bach.
 • Cefnogaeth gyda:
  • cheisiadau am arian
  • monitro a gwerthuso i fesur eich effaith
  • chyllidebau.
 • Chwiliadau cyllid rhad ac am ddim
 • Cymorth wrth recriwtio a rheoli eich gwirfoddolwyr
 • Arweiniad gyda pholisïau gwirfoddoli
 • Cefnogaeth gyda defnyddio Gwirfoddoli Cymru a Cyswllt RCT i ddod o hyd i wirfoddolwyr
 • Mynediad i’n rhwydwaith ‘Rheoli Gwirfoddolwyr’ 
 • Dylanwadu ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau sy’n effeithio chi fel yr awdurdod lleol, y bwrdd iechyd a phartneriaethau strategol.
 • Cael clywed eich llais ar bolisïau, penderfyniadau a chyllid perthnasol.
 • Ymuno â’n rhwydweithiau i weld beth sy’n digwydd, rhannu profiadau a dysgu oddi wrth ein gilydd.
 • Ennill unigolion, grwpiau a sefydliadau fel cysylltiadau.
 • Derbyn ystod anhygoel o wybodaeth gyfredol, y gellir ei anfon i unrhyw un yn eich grŵp neu sefydliad. 
 • Promote what you do on Connect RCT, with scope for occasional spotlights in our bulletins and on our social media.
 • Have a permanent online presence on the Connect RCT website.
 • Hybu beth rydych chi’n ei wneud ar Cyswllt RCT, gyda sgôp i gael mwy o sylw o bryd i’w gilydd yn ein bwletinau ac ar ein cyfryngau cymdeithasol.
 • Cael presenoldeb parhaus ar lein ar wefan Cyswllt RCT. 
 • Dweud eich barn am yr hyn rydyn ni’n ei wneud yn y dyfodol
 • Ymgeisio i ymuno â’n bwrdd ymddiriedolwyr

Dod yn aelod

Lawrlwytho ein ffurflen aelodaeth.

 

Aelodau presennol

Lawrlwytho’r daflen o aelodau presennol yma .

 

Cysylltu â’r tîm aelodaeth

Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda:

T: 01443 846200

E: info@interlinkrct.org.uk.

 

Dolenni cysylltiedig

Amdanom ni

Cefnogaeth i grwpiau cymunedol a gwirfoddol

Grwpiau a sefydliadau

Rhedeg eich grŵp neu sefydliad

Cael cyllid

Ymgysylltu a dylanwadu

Recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr