Cefnogaeth llesiant

 

Mae ein Tîm Cydlynwyr Llesiant yn cysylltu oedolion â ffynonellau cefnogaeth anfeddygol yn y gymuned er mwyn helpu i’ch cefnogi ag unrhyw anghenion cymdeithasol, emosiynol ac ymarferol. Byddan nhw’n gweithio gyda chi i weld beth sydd fwyaf pwysig i chi ac yn eich cysylltu â gweithgareddau, grwpiau a gwasanaethau yn eich cymuned.

Gallan nhw eich helpu gyda llawer o faterion, sy’n cynnwys:

 • materion yn ymwneud â thai, budd-daliadau ac arian
 • unigrwydd a theimlo’n ynysig
 • iechyd emosiynol a llesiant
 • dewisiadau byw’n iach
 • cysylltu â grwpiau a gweithgareddau lleol
 • cael mynediad i wasanaethau a chefnogaeth arbenigol
 • cyflogaeth, gwirfoddoli neu addysg
 • unrhyw beth sy’n cyfri i chi

Mae’r manteision yn cynnwys: 

 • gwella eich llesiant emosiynol
 • eich cysylltu â’ch cymuned
 • eich helpu i ddod o hyd i’r gefnogaeth gywir ar gyfer sawl mater
 • dysgu sgiliau newydd
 • rhoi cynnig ar weithgareddau newydd
 • gwella ansawdd eich bywyd 

Er mwyn cyrraedd yr aelod cywir ein tîm, gallech chi alw’r rhif ffôn cyffredinol 07526 571340 neu ehebwch wellbeing@interlinkrct.org.uk.

 

Cydlynwyr llesiant i bobl dros 18 oed  

Rhondda

Lisa Lewis

Cydlynydd Llesiant, Rhondda

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

llewis@interlinkrct.org.uk

07340 708385

Melanie Holly

Cydlynydd Llesiant, Rhondda

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

mholly@interlinkrct.org.uk

07515 166036

Katy Williams

Cydlynydd Llesiant, Rhondda

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

kwilliams@interlinkrct.org.uk

07515 166024

Sharron Davies

Cydlynydd Llesiant, Rhondda

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

sdavies@interlinkrct.org.uk

07561 011916

Cynon

Deanne Rebane

Cydlynydd Lles, De Cynon

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

drebane@interlinkrct.org.uk

07580 869983

Samantha Williams

Cydlynydd Llesiant, Cynon

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

swilliams@interlinkrct.org.uk

07515 166017

Jess Jones

Cydlynydd Llesiant, Cynon

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

jjones@interlinkrct.org,uk

07522 310823

Taf-Elai

Robyn Hambrook

Cydlynydd Llesiant, Taf Elai

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

rhambrook@interlinkrct.org.uk

07730 431859

Imogen Hopkins

Cydlynydd Llesiant, Taf Elai

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

ihopkins@interlinkrct.org.uk

07515166035

Hannah Furnish

Cydlynydd Llesiant, Taf Elai

Cysylltwch â fi ynghylch: cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

hfurnish@interlinkrct.org.uk

07526 520967

Bwletin Cydlynwyr Llesiant

 

Ewch i archif bwletinau’r cydlynwyr llesiant o fis Medi 2020 tan nawr.
Community Coordinator bulletin.

Adnoddau llesiant ar gyfer sefydliadau

Shoctober

Dyma rai deunyddiau o ymgyrch Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ddysgu plant am ddefnyddio 999 yn addas.