Cysylltwch â ni

Anfonwch neges atom ni

   Cyswllt

  Cyfeiriad:
  Interlink RCT
  Glenview House
  Courthouse Street
  Pontypridd
  CF37 1JY

  01443 846200

  info@interlinkrct.org.uk

  Amserau agor:
  Dydd Llun i Ddydd Iau:
  9.00am – 5.00pm

  Dydd Gwener
  9.00am – 4.30pm

  Parcio

   

  Mae lleoedd parcio anabl ar gael. Mae gan faes parcio Heol Sardis leoedd ychwanegol i barcio, ac mae grisiau’n arwain ohono i Stryd Court House. Ceir parcio cyfyngedig ar y stryd am awr ar y tro mewn mannau penodedig ar Stryd Court House.

   

  Trafnidiaeth gyhoeddus

   

  Mae gan Traveline Cymru gynllunydd siwrne sy’n dangos cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus leol â Phontypridd. Rydyn ni yn y stryd sydd yn union y tu ôl i orsaf drenau Pontypridd.

  Map