Events

Gwirfoddoli i Weithredu ar Newid Hinsawdd, Digwyddiad Theori Newid

Dyddiad: 9.30am tan 1pm 20/07/22.
Lleoliad: Canolfan Gynadledda, Prifysgol De Cymru, Campws Trefforest, Pontypridd. CF37 1DL.

Yn y digwyddiad hwn, gallwch wella cynlluniau ar gyfer swyddi i wirfoddolwyr sy’n taclo newid hinsawdd yn lleol. Byddwch chi’n rhoi ffurf ar sut fyddwch chi’n cyfrannu at brosiect newydd cyffrous sydd ar y gweill.

Hefyd, bydd hyfforddiant ‘Theori Newid’ a fydd yn eich helpu i gael cyllid, wrth i chi ddysgu dangos yn well i gyllidwyr broses gynllunio eich prosiectau a’u deilliannau. Bydd mynychwyr yn cymryd rhan mewn darparu gweithredu ar newid hinsawdd i wirfoddolwyr hefyd.

Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly archebwcheich lle chi nawr drwy e-bostio cblackmore@interlinkrct.org.uk.

Nôl i Newyddion