Events

Gweminar: Mesur eich Effaith

Dyddiad: 1.30pm i 4.30pm 5/10/22.

Nodau

Cewch eich galluogi i fonitro a gwerthuso prosiectau a rhaglenni, a mesur effaith.

Cynnwys

Dysgwch sut i weithredu proses sydd cynnwys cynllunio, asesu, ac adolygu, ac esboniwch y gwahaniaeth rhwng canlyniadau ac effaith. Bydd y cwrs yn edrych ar sut i ddefnyddio mathau gwahanol o dystiolaeth yn y dull gorau, a chefnogi chi mesur a dysgu o effaith eich gwaith yn ogystal â gwella eich ceisiadau am gyllid.

Canlyniadau dysgu

Cyn diwedd y cwrs, byddech chi’n gallu:

  • deall beth sydd cael ei golygu gan ‘mesur effaith’
  • dweud y gwahaniaeth rhwng termau allweddol fel effaith a chanlyniadau
  • deall sut i gynllunio prosiect er mwyn cynnwys monitor a gwerthuso, a mesur newid
  • gwybod ble i fynd er mwyn cael mwy o wybodaeth, cyngor a chymorth

Pwy ddylai defnyddio’r cwrs?

Ymddiriedolwyr, rheolwyr, pobl sydd cyfrifol am ysgrifennu ceisiadau a gwerthuso prosiectau.

Archebwch eich lle trwy Eventbrite.

Nôl i Newyddion