Newyddion

Cynllun Grant y Trydydd Sector (Gofal Dementia)

Grantiau Bach:

Mae grantiau o hyd at £150,000 y flwyddyn am gyfnod dosbarthu o 2 flynedd ar gael ar gyfer prosiectau dan arweiniad grwpiau/sefydliadau gwirfoddol a chymunedol sydd wedi’u lleoli ac yn gweithio ym, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful neu Mhen-y-bont ar Ogwr.

 

Diben:

  • Brwydro yn erbyn unigrwydd ac arwahanrwydd pobl sy’n byw gyda dementia, eu teulu a’u gofalwyr
  • Atal mynediad diangen at wasanaethau statudol/rhyddhau cymorth
  • Cefnogi grwpiau buddiolwyr i gynnal eu hiechyd, lles ac annibyniaeth
  • Helpu sefydliadau cymunedol a gwirfoddol i feithrin capasiti

 

Ar gyfer pwy?

Bydd angen i brosiectau gefnogi un neu fwy o’r grwpiau buddiolwyr canlynol:

  • Pobl sy’n byw gyda Dementia
  • Gofalwyr/Teuluoedd pobl sy’n byw gyda dementia

 

Dogfennau Pwysig:

 

Dyddiad cau:

  • 5pm, Dydd Iau 28ain Mawrth 2024

 

Manylion cyswllt:

Am fwy o wybodaeth cysylltwch:

Nôl i Newyddion