Newyddion

Pleidleisio’n dechrau ar gyfer Gwobrau ‘Yr Ail Filltir’

Mae’r bleidlais i ddod o hyd i grwpiau neu sefydliadau cymunedol a aeth ‘yr Ail Filltir’ yn ystod y pandemig wedi agor. os ydych chi’n aelod o Cysylltu RCT, gallwch bleidleisio yn y pôl hwn a fydd yn anrhydeddu’r grwpiau a aeth yr ail filltir ar adeg anodd iawn. Bydd yr enillydd yn derbyn £1000, gyda’r ail yn cael £500 a’r trydydd yn hawlio £250. Bydd y bleidlais yn cau ar 31/05/22.

Gellir gwario arian y wobr er mwyn hyrwyddo amcanion y grŵp neu sefydliad mewn unrhyw ffordd a ddymunant. Meddyliwch beth ellid ei wneud â’r arian! Cyhoeddir enwau’r enillwyr yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr rhwng 1 a 6 Mehefin.

Pleidleisiwch ar Cysylltu RCT

Os hoffech bleidleisio, ond nad ydych chi ar Cysylltu RCT, mae’n rhad ac am ddim i gofrestru, ac mae’n hawdd. Dewch yn aelod o Cysylltu RCT, a phleidleisiwch yn y pôl ar gyfer y Gwobrau ‘Yr Ail Filltir’.

Y rhai a enwebwyd yw:

Dyma’r rhestr derfynol o bawb a enwebwyd:

 • Artis Community Cymuned
 • Blaenllechau Youth Project
 • Cwm Taf Care and Repair
 • Cwm Taf Morgannwg Mind
 • Cynon Valley Organic Adventure
 • Follow Your Dreams/Charity
 • Men’s Shed Tynewydd
 • Mothers Matter CIC
 • Pontyclun Bosom Pals Breast Cancer Support Group
 • RCT People First
 • RCT Photomarathon
 • Rhondda Foodbank
 • Rhondda Litter Pickers and Environment
 • Rhondda Radio
 • Rhydyfelin Community Group
 • Valley Veterans

Ffyrdd y gallent fod wedi mynd ‘yr ail filltir’

Dyw hon ddim yn rhestr gyflawn o’r ffyrdd y gallai grŵp neu sefydliad fod wedi mynd yr ail filltir, ond efallai yr hoffech bleidleisio dros grŵp neu sefydliad gydag aelodau sydd wedi:

 • gwirfoddoli am oriau maith
 • bod yn ddyfeisgar iawn â’r hyn oedd ganddyn nhw
 • cyflawni er gwaetha’r anawsterau a achoswyd gan y pandemig
 • bod yno ar gyfer pobl fregus pan nad oedd neb arall ar gael
 • llenwi bylchau mewn cefnogaeth gymdeithasol
Nôl i Newyddion