Newyddion

Cyfle Swydd: Cydlynydd Cyngor Cymunedol, Ariannu

Cyfle unigryw am rôl barhaol o fewn Tîm Cyngor Cymunedol Interlink RhCT.

Bydd y rol hyn yn canolbwyntio ar gyfranogiad, cyngor a chefnogaeth; gweithio gyda chydweithwyr, aelodau a phartneriaid i drawsnewid y gefnogaeth wyneb yn wyneb a llinell ddigidol i amrywiaeth o bobl ifanc, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol a gwirfoddol gan gynnwys datblygu gwasanaethau a llwyfannau digidol newydd.

I Wneud Cais:

Mae Interlink yn ymroddedig i greu amgylchedd amrywiol ac mae’n falch o fod yn gyflogwr cyfle cyfartal ac anabledd hyderus. Bydd pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn ofalus am gyfweliad. Cyflwynwch eich ffurflen gais a’i hanfon at: recruitment@interlinkrct.org.uk.

Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch mewn fformat arall neu os oes angen rhagor o wybodaeth neu gymorth arnoch, e-bostiwch recruitment@interlinkrct.org.uk.

Dyddiad Cau: 09:00 Dydd Llun, Mehefin 8, 2022.

Nôl i Newyddion