Events

Rhwydwaith Presgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd yn yr Awyr Agored ar gyfer RhCT

Dyddiad: 11am hyd at 12:30pm 25/05/22.
Mae’r digwyddiad hwn am ail-sefydlu’r Rhwydwaith Presgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd yn yr Awyr Agored. Gallai’r rhwydwaith:

  • codi’r nifer o gyfleoedd ar gyfer presgripsiynu gwyrdd yn yr awyr agored
  • codi iechyd a lles yn lleol
  • cydweithio ar ffyrdd newydd o gyrchu’r yr awyr agored am les
  • gwella’r amgylchedd lleol
  • datblygu syniadau y gellir ei awgrymu gennych

Archebwch eich lle ar y gwefan o’r enw Eventbrite.

Nôl i Newyddion