Newyddion

Cyfle Swydd: Cydlynydd Lles Clwstwr

Cyflog: pwynt graddfa 20 (£26,446)
Oriau: 37 awr
Lleoliad: RhCT.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda meddygon teulu a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd ledled Rhondda Cynon Taf i helpu unigolion sydd wedi’u hatgyfeirio i fynd i’r afael â materion anfeddygol a all achosi neu waethygu problemau iechyd. Mae’r swydd hon yn fwriadu cynorthwyo unigolion i gymryd mwy o reolaeth dros eu hiechyd eu hunain a mynd i’r afael â’u hanghenion drwy enwi eu diddordebau a’u cysylltu â gweithgareddau, grwpiau a gwasanaethau yn y gymuned.

Sut i ymgeisio

Mae Interlink RhCT yn ymrwymo i greu amgylchedd amrywiaethol ac sydd balch fod cyflogwr cyfle cyfartal a hyderus o ran anabledd. Caiff bob ymgeisydd ystyried ofalus ar gyfer cyfweliad. Cyflwynwch eich ffurflen gais i recruitment@interlinkrct.org.uk

Os oes angen arnoch am unrhyw wybodaeth mewn ffurf amgen, neu unrhyw wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â recruitment@interlinkrct.org.uk os gwelwch chi’n dda.

Llwytho’r disgrifiad swydd i lawr.

Ymgeisiwch trwy lenwi ffurflen gais a’i hala i: recruitment@interlinkrct.org.uk

Dyddiad cau’r cais: canol dydd Dydd Gwener 17eg Mehefin 2022.
Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mercher 29ain Mehefin 2022.

Nôl i Newyddion