Events

Rhwydweithiwch yn Niwrnod Agored Cymunedol St Dyfrig

Dyddiad: 10am i 4pm 9/07/22.
Lleoliad: Nueadd Cymunedol St Dyfrig, Broadway, Trefforest

Trafodwch eich prosiectau yn y digwyddiad hwn, os rydych chi’n rheoli grŵp cymunedol neu wirfoddol. Hefyd, byddwch chi’n gallu trafod cynlluniau ar gyfer datblygu Eglwys St Dyfrig. Bydd ein Swyddog Gwirfoddoli yna hefyd yn ogystal ag un o’n cydgysylltwyr lles. Efallai, bydd e’n ddigwyddiad addas i bobl sydd â diddordeb yn gwella eu lles. Er mwyn cael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Roy Mayo:

T: 01443 209850
E: mayofam@btinternet.com

Nôl i Newyddion