Newyddion

Tri cyfle swydd gennym

Dyma gyfleoedd unigryw am dair rôl barhaol o fewn Tîm Cyngor Cymunedol Interlink RCT – cefnogi pobl ifanc, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn Rhondda Cynon Taf.

Bydd y rolau hyn yn canolbwyntio ar gyfranogiad, cyngor a chefnogaeth, gweithio gyda chydweithwyr, aelodau a phartneriaid i drawsnewid y gefnogaeth wyneb yn wyneb a llinell ddigidol i amrywiaeth o bobl ifanc, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol a gwirfoddol gan gynnwys datblygu gwasanaethau a llwyfannau digidol newydd.

I Wneud Cais:

Mae Interlink RCT yn ymroddedig i greu amgylchedd amrywiol ac mae’n falch o fod yn gyflogwr cyfle cyfartal ac anabledd hyderus. Bydd pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn ofalus am gyfweliad. Cyflwynwch eich ffurflen gais a’i hanfon at: recruitment@interlinkrct.org.uk
Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch mewn fformat arall neu os oes angen rhagor o wybodaeth neu gymorth arnoch, e-bostiwch recruitment@interlinkrct.org.uk

Dyddiad Cau: 9:00am Dydd Llun, Ebrill 25, 2022.

 

Nôl i Newyddion