Stay up to date

News, Training & Events

  • 29th Jun

Rhwydweithiwch yn Niwrnod Agored Cymunedol St Dyfrig

Dyddiad: 10am i 4pm 9/07/22. Lleoliad: Nueadd Cymunedol St Dyfrig, Broadway, Trefforest Trafodwch eich prosiectau yn y digwyddiad hwn, os rydych chi’n rheoli grŵp cymunedol neu wirfoddol. Hefyd, byddwch chi’n gallu trafod cynlluniau ar gyfer datblygu Eglwys St Dyfrig. Bydd […]

  • 10th May

Rhwydwaith Presgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd yn yr Awyr Agored ar gyfer RhCT

Dyddiad: 11am hyd at 12:30pm 25/05/22. Mae’r digwyddiad hwn am ail-sefydlu’r Rhwydwaith Presgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd yn yr Awyr Agored. Gallai’r rhwydwaith: codi’r nifer o gyfleoedd ar gyfer presgripsiynu gwyrdd yn yr awyr agored codi iechyd a lles yn lleol cydweithio […]

  • 20th Apr

Cwpan Cymunedol

Dyddiad: 10am hyd at 12pm 3/05/22. Lleoliad: Amgueddfa Pontypridd. Dyma gyfle ar gyfer clonc dros goffi rhad ac am ddim, a byrbryd. Bydd ymddangosiad crochenwaith byw lle y gallech chi roi cynnig ar greu rhywbeth, a bydd y bore coffi […]

  • 16th Mar

RhCT Di-garbon

Dyddiad: 2pm i 4.30pm 28/04/22. Lleoliad: Cynon Linc, Aberdare. Darganfod sut basai RhCT di-garbon yn edrych fel. Hefyd, byddwn yn trafod sut i gydweithio er mwyn cyflawni newid gan ddod o hyd datrysiadau i rwystron. Mae’r gweithdy yn gyfle i […]

  • 7th Mar

Digwyddiad Ynghylch Cwrdd â Chyllidwyr, a Newid Hinsawdd

10am i 12.30pm 31.03.22. Cwrddwch â chyllidwyr er mwyn dadlau sut i gyflawni eich prosiectau. Bydd mentoriaid cyfoedion yna sydd â phrofiad personol o sicrhau nawdd ar gyfer prosiectau cymunedol er mwyn rhoi’r gobaith gorau o sicrhau nawdd i chi […]

  • 26th Oct

Micro-grantiau i ailddechrau gweithgareddau cymunedol

Bob chwarter, rydyn ni’n cynnig micro-grantiau o £250 i gefnogi sefydliadau a arweinir gan wirfoddolwyr i dalu am gostau ychwanegol agor gweithgareddau cymunedol Fe allai hyn gynnwys eitemau fel PPE a chostau eraill a allai ddod arnoch. I holi am […]