Stay up to date

News, Training & Events

 • 24th Jun

SWYDD WAG: Swyddog Marchnatat a Chyfathrebu

Arweiniwch ar farchnata Interlink RCT a chyfathrebu â’n 650 o aelodau. Gwnewch gais os ydych chi’n teimlo angerdd dros weithio law yn llaw â chymunedau, os ydych chi’n greadigol, ac os oes gennych chi brofiad ym maes hybu a chyfathrebu.  […]

 • 5th Apr

SWYDD WAG: Arweinydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth A Chynhwysiant (Diwrnod yr wythnos)

Teitl y swydd: Arweinydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Cyflog: £6,967 (£34,834 pro-rata) Oriau: 7.4 awr Lleoliad: Rhondda Cynon Taf (RCT)   Mae Interlink RCT yn gyflogwr eithriadol, gydag amgylchedd gweithio cadarnhaol, ble rhoddir gwerth ar lesiant pawb yn ein Tîm. […]

 • 8th Mar

Cynllun Grant y Trydydd Sector (Gofal Dementia)

Grantiau Bach: Mae grantiau o hyd at £150,000 y flwyddyn am gyfnod dosbarthu o 2 flynedd ar gael ar gyfer prosiectau dan arweiniad grwpiau/sefydliadau gwirfoddol a chymunedol sydd wedi’u lleoli ac yn gweithio ym, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful neu […]

 • 6th Oct

SWYDD WAG: Swyddog Datblygu Iechyd Meddwl

Teitl swydd: Swyddog Datblygu Iechyd Meddwl Cyflog: SCP 21, £28,900 (£29,439 ar ôl cwblhau cyfnod prawf) Oriau: 37 awr Cytundeb: Parhaol (yn ddibynnol ar gyllido) Lleoliad: RCT   Mae Interlink RCT yn gyflogwr rhagorol ac rydym ni’n gwerthfawrogi pawb yn […]

 • 5th Oct

SWYDD WAG: Cydlynydd Llesiant (X2)

Teitl swydd: Cydlynydd Llesiant X2 Cyflog: SCP 21, £28,900 (£29,439 ar ôl cwblhau cyfnod prawf) Oriau: 37 awr Lleoliad: RCT   Mae Interlink RCT yn gyflogwr rhagorol ac rydym ni’n gwerthfawrogi pawb yn ein tîm, a’u llesiant. Rydyn ni’n darparu […]

 • 12th Aug

Cyfle swydd: Cydlynydd Llesiant

Teitl y swydd: Cydlynydd Llesiant. Cyflog: £26 975 yn codi i £27 514 ar ôl cwblhau cyfnod prawf llwyddiannus. Oriau: 37 awr. Lleoliad: Allgyrraedd ledled RCT. Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl? Hoffai Interlink RCT glywed […]

 • 4th Jul

Cyfle swydd: Cydlynydd Cyngor Cyllido

Gwnewch wahaniaeth i gymunedau lleol yn RCT drwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth am gyllido i sefydliadau cymunedol a gwirfoddol. Cyflog: SCP 20, 26,446 (£26,975 o fis Hydref 2022). Oriau: 37 awr, ystyrir rhannu swydd neu ran amser. Cytundeb: Parhaol […]

 • 4th Jul

Cyfle swydd: Swyddog Marchnata a Hyrwyddo

Helpwch hybu gwaith Interlink RCT a’n haelodau. Hoffem i chi ymgeisio os ydych chi ar dân dros weithio law yn llaw â chymunedau, yn greadigol, ac yn meddu ar brofiad marchnata a hyrwyddo sylweddol. Cyflog: SCP 20, 26,446 (£26,975 o […]

 • 30th Jun

Argyfwng ynni mewn cyfleusterau cymunedol

Oes angen help arnoch chi i leihau eich biliau ynni? Rydyn ni yma i’ch helpu gyda chostau ynni mewn adeiladau cymunedol. Mae prisiau a’r defnydd o ynni wedi codi’n enfawr, ac maen nhw ar fin mynd drwy’r to dros y […]

 • 29th Jun

Dysgwch ynghylch ein gwaith yn ein cylchlythyr diweddaraf

Mae’r Cylchlythyr Gwanwyn 2022 yn gynnwys: astudiaethau achos ynghylch ein cydweithwyr lles astudiaethau achos ynghylch ein gwaith cefnogol ar gyfer grwpiau cymunedol a gwirfoddol newyddion ynghylch digwyddiadau o gwmpas RhCT ffilmiau a ffeithluniau Llwytho’r Cylchlythyr Gwanwyn 2022 i lawr.

 • 13th Jun

Gwnaethpwyd gwahaniaeth mawr i grwpiau bychan gan y Grant Bwysau’r Gaeaf

Yn gynharach eleni, gwnaethpwyd y Grant Pwysau’r Gaea far gael i sawl grŵp bach yn RhCT. Galluogodd ef i ddarparu cefnogaeth ychwanegol er mwyn cefnogi pobl trwy’r gaeaf yn iach.  

 • 23rd May

Cyfle Swydd: Cydlynydd Lles Clwstwr

Cyflog: pwynt graddfa 20 (£26,446) Oriau: 37 awr Lleoliad: RhCT. Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda meddygon teulu a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd ledled Rhondda Cynon Taf i helpu unigolion sydd wedi’u hatgyfeirio i fynd i’r afael […]

 • 6th May

Cyfle Swydd: Cydlynydd Cyngor Cymunedol, Ariannu

Cyfle unigryw am rôl barhaol o fewn Tîm Cyngor Cymunedol Interlink RhCT. Bydd y rol hyn yn canolbwyntio ar gyfranogiad, cyngor a chefnogaeth; gweithio gyda chydweithwyr, aelodau a phartneriaid i drawsnewid y gefnogaeth wyneb yn wyneb a llinell ddigidol i […]

 • 4th May

Pleidleisio’n dechrau ar gyfer Gwobrau ‘Yr Ail Filltir’

Mae’r bleidlais i ddod o hyd i grwpiau neu sefydliadau cymunedol a aeth ‘yr Ail Filltir’ yn ystod y pandemig wedi agor. os ydych chi’n aelod o Cysylltu RCT, gallwch bleidleisio yn y pôl hwn a fydd yn anrhydeddu’r grwpiau […]

 • 1st Apr

Enwebwch grŵp a aeth yr ail filltir i ennill

Rydyn ni’n defnyddio cystadleuaeth i ddod o hyd i grwpiau a aeth yr ail filltir yn ystod y pandemig. Bydd y grŵp neu sefydliad cymunedol sy’n cael y nifer fwyaf o bleidleisiau’n derbyn £1000, gyda’r ail le’n derbyn £500 a’r […]

 • 18th Mar

Tri cyfle swydd gennym

Dyma gyfleoedd unigryw am dair rôl barhaol o fewn Tîm Cyngor Cymunedol Interlink RCT – cefnogi pobl ifanc, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn Rhondda Cynon Taf. Bydd y rolau hyn yn canolbwyntio ar gyfranogiad, cyngor a chefnogaeth, gweithio […]

 • 25th Feb

Mwy o gyfleoedd i wifoddoli yn Gymraeg

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i RhCT yn 2024. Dros y ddwy flwydd nesaf, bydd llawer o gyfleoedd i wirfoddoli yn y gymuned, ac ar y llwyfan cenedlaethol yn ystod yr ŵyl ei hun. Mae Betsan Moses, Prif Weithredwr yr […]

 • 26th Oct

Micro-grantiau i ailddechrau gweithgareddau cymunedol

Bob chwarter, rydyn ni’n cynnig micro-grantiau o £250 i gefnogi sefydliadau a arweinir gan wirfoddolwyr i dalu am gostau ychwanegol agor gweithgareddau cymunedol Fe allai hyn gynnwys eitemau fel PPE a chostau eraill a allai ddod arnoch. I holi am […]